Ketil Raknes (SV)

Tidligere roller:

Vanlig

27.04.2012–16.10.2013

Vanlig

for statsråd Aasland, Tora

Kunnskapsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.04.2009–20.10.2009