Kjell Gjøstein Aabrek

Tidligere roller:

Vanlig

25.09.1963–12.10.1965

Vanlig

01.01.1958–28.08.1963