Kristin Holm Jensen (H)

Nåværende rolle:

Vanlig

for statsråd Sanner, Jan Tore

KunnskapsdepartementetErna Solbergs regjering

17.01.2018–

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kommunal- og regionaldepartementet - Erna Solbergs regjering

25.10.2013–31.12.2013