Kjell Colding (H)

Tidligere roller:

Vanlig

14.10.1981–04.12.1984

Vanlig

13.06.1970–17.03.1971

Personlig sekretær

01.01.1966–12.06.1970