Kjell Hanssen

Tidligere roller:

Vanlig

16.10.1989–03.11.1990

Vanlig

10.02.1984–09.05.1986

Vanlig

17.11.1969–17.03.1971