Kjell Knudsen

Tidligere roller:

Vanlig

15.01.1976–24.09.1977

Vanlig

05.11.1973–15.10.1976