Kristian Fjeld

Tidligere roller:

Statsråd

Landbruksdepartementet - Einar Gerhardsens andre regjering

05.11.1945–19.11.1951