Kristin Holm (H)

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Gabrielsen, Ansgar

Helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–01.10.2004

Vanlig

21.04.2004–18.06.2004