Laila Melkevoll (Sp)

Tidligere roller:

Vanlig

16.04.2012–16.10.2013