Lotte Grepp Knutsen

Tidligere roller:

Vanlig

27.12.2011–20.04.2012

Vanlig

13.01.2010–16.08.2010

Vanlig

for statsråd Huitfeldt, Anniken

Kulturdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2010–27.12.2011