Lisbet Rugtvedt (SV)

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Aasland, Tora

Kunnskapsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.10.2009–09.12.2011

Vanlig

for statsråd Aasland, Tora

Kunnskapsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

18.10.2007–20.10.2009

Vanlig

for statsråd Djupedal, Øystein

Kunnskapsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2006–18.10.2007