Lars Jacob Hiim (H)

Nåværende rolle:

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Mæland, Monica

Nærings- og fiskeridepartementet - Erna Solbergs regjering

04.04.2014–17.01.2018

Vanlig

for statsråd Brende, Børge

Miljøverndepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

13.12.2002–18.06.2004