Linda C. Hofstad Helleland (H)

Nåværende rolle:

Barne- og likestillingsminister

Barne- og likestillingsdepartementetErna Solbergs regjering

17.01.2018–

Tidligere roller:

Kulturminister

Kulturdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.12.2015–17.01.2018

Kulturpolitikk, tros- og livssynssaker, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker. Koordinering av statlig politikk mot frivillig sektor.