Marianne Andreassen

Tidligere roller:

Vanlig

19.08.1994–25.10.1996

Vanlig

15.10.1993–24.06.1994

Vanlig

01.07.1992–15.10.1993

Personlig sekretær

06.01.1992–30.06.1992