Marit Berger Røsland

Nåværende rolle:

Statssekretær

for statsråd Aspaker, Elisabeth Vik

UtenriksdepartementetErna Solbergs regjering

23.09.2016–

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Listhaug, Sylvi

Justis- og beredskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

01.04.2016–23.09.2016

Statssekretær

for statsråd Listhaug, Sylvi

Justis- og beredskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.12.2015–30.03.2016

Statssekretær

for statsråd Helgesen, Vidar

Statsministerens kontor - Erna Solbergs regjering

17.10.2014–16.12.2015

Politisk rådgiver

for statsråd Petersen, Jan

Utenriksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

10.03.2003–17.10.2005