Maria Kristine Göthner (H)

Nåværende rolle:

Vikar

for statsråd Sanner, Jan Tore

KunnskapsdepartementetErna Solbergs regjering

17.01.2018–

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Helleland, Linda C. Hofstad

Kulturdepartementet - Erna Solbergs regjering

08.01.2016–20.10.2017