Olav Berntsen Oksvik

Tidligere roller:

Konstituert statsråd

Landbruksdepartementet - Einar Gerhardsens andre regjering

06.12.1947–06.03.1948