Odd Højdahl

Tidligere roller:

Statsråd

Sosialdepartementet - Trygve Brattelis første regjering

17.03.1971–18.10.1972