Odd Bakken

Tidligere roller:

Vanlig

01.07.1992–01.09.1992

Personlig rådgiver

01.01.1992–01.07.1992

Personlig rådgiver

19.11.1990–31.12.1991

Personlig rådgiver

28.11.1988–16.10.1989