Ole K. Sara

Tidligere roller:

Vanlig

15.01.1976–03.06.1979

Vanlig

12.11.1973–15.01.1976