Ole Andreas Bachke

Tidligere roller:

Konstituert statsminister

11.03.1884–29.03.1884