Olav Brunvand

Tidligere roller:

Vanlig

18.01.1952–15.09.1954