Olav Hogna

Nåværende rolle:

Personlig sekretær

for statsråd Fjeld, Kristian

LandbruksdepartementetEinar Gerhardsens andre regjering

15.07.1946–