Ola Skjølaas

Tidligere roller:

Vanlig

16.05.1986–10.04.1987

Vanlig

04.02.1981–14.10.1981

Vanlig

02.06.1979–04.02.1981

Personlig sekretær

11.12.1978–02.06.1979