Oluf Arntsen

Tidligere roller:

Vanlig

13.08.1973–16.10.1973

Vanlig

30.10.1972–13.08.1973