Osmund Kaldheim

Tidligere roller:

Statssekretær

01.01.2004–08.03.2004

Statssekretær

01.01.2002–31.12.2002

Statssekretær

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Sosial- og helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–31.12.2001

Personlig sekretær

17.10.1989–03.11.1990