Ove Vanebo

Nåværende rolle:

Statssekretær

for statsråd Listhaug, Sylvi

Justis- og beredskapsdepartementetErna Solbergs regjering

29.02.2016–