Ole Anton Qvam (V)

Tidligere roller:

Statsminister i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Otto Blehrs første regjering

21.04.1902–22.10.1903

Statsråd

Landbruksdepartementet - Johannes Steens andre regjering

01.04.1900–06.11.1900