Per Botolf Maurseth (SV)

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Djupedal, Øystein

Kunnskapsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.09.2006–18.10.2007