Pål Christian Roland (KrF)

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.01.2002–26.05.2004