Per Høybråten (KrF)

Tidligere roller:

Vanlig

30.10.1972–07.09.1973

Vanlig

for statsråd Aarvik, Egil

Sosialdepartementet - Per Bortens regjering

01.11.1968–17.03.1971