Petter Thomassen (H)

Tidligere roller:

Statsråd

Næringsdepartementet - Jan P. Syses regjering

16.10.1989–03.11.1990