Paul Ivar Paulsen

Tidligere roller:

Statsministersekretær

22.10.1903–30.06.1906