Per-Kristian Foss (H)

Tidligere roller:

Statsråd

Finansdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–17.10.2005