Per-Willy Amundsen (Frp)

Tidligere roller:

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

20.12.2016–17.01.2018

Regjeringens justis- og beredskapspolitikk.

Vanlig

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kommunal- og regionaldepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–31.12.2013