Per Sandberg

Nåværende rolle:

Fiskeriminister

Nærings- og fiskeridepartementetErna Solbergs regjering

16.12.2015–

Fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og -velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat.

Tidligere roller:

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister

Justis- og beredskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

20.03.2018–04.04.2018

<p>Samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, asyl og innvandring, domstoler, lovarbeid og polarområdene.</p>

Innvandrings- og integreringsminister

Justis- og beredskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

05.03.2017–02.07.2017

Innvandrings- og integreringsområdet i Justis- og beredskapsdepartementet.