Per Sandberg

Nåværende rolle:

Fiskeriminister

Nærings- og fiskeridepartementetErna Solbergs regjering

16.12.2015–

Fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og -velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat.

Tidligere roller:

Innvandrings- og integreringsminister

Justis- og beredskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

05.03.2017–02.07.2017

Innvandrings- og integreringsområdet i Justis- og beredskapsdepartementet.