Petter Kvinge Tvedt (Frp)

Nåværende rolle:

Vanlig

for statsråd Jensen, Siv

FinansdepartementetErna Solbergs regjering

29.05.2016–

Tidligere roller:

Konstituert

for statsråd Jensen, Siv

Finansdepartementet - Erna Solbergs regjering

21.03.2016–29.05.2016

Vanlig

for statsråd Jensen, Siv

Finansdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–21.03.2016