Ragnhild Mathisen (A)

Tidligere roller:

Vanlig

23.10.2009–16.10.2013

Vanlig

for statsråd Faremo, Grete

Forsvarsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.10.2009–23.10.2009

Vanlig

21.10.2005–20.10.2009