Reinert Andreas Leirvik (V)

Tidligere roller:

Vanlig

17.01.2000–17.03.2000