Ruth Anlaug Ryste

Tidligere roller:

Statsråd

Sosialdepartementet - Odvar Nordlis regjering

15.01.1976–08.10.1979

Personlig sekretær

01.11.1973–03.11.1974