Ragnhild Berg Nilsen (H)

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Bakke-Jensen, Frank

Utenriksdepartementet - Erna Solbergs regjering

20.12.2016–01.07.2017

Vikar

for statsråd Aspaker, Elisabeth Vik

Utenriksdepartementet - Erna Solbergs regjering

27.06.2016–20.12.2016