Rita H. Roaldsen

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Sosial- og helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

23.10.1997–29.01.1999