Rikke Sjøberg

Nåværende rolle:

Vanlig

for statsråd Sanner, Jan Tore

KunnskapsdepartementetErna Solbergs regjering

19.02.2018–

Tidligere roller:

Permisjon

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Erna Solbergs regjering

08.09.2017–17.01.2018

Permisjon

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Erna Solbergs regjering

01.06.2016–30.06.2016

Permisjon

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Erna Solbergs regjering

29.06.2015–12.02.2016

Vanlig

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kommunal- og regionaldepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–31.12.2013