Rikke Sjøberg

Nåværende rolle:

Politisk rådgiver

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kommunal- og moderniseringsdepartementetErna Solbergs regjering

01.01.2014–

Tidligere roller:

Politisk rådgiver

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kommunal- og regionaldepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–31.12.2013