Ragnar Karl Viktor Christiansen

Tidligere roller:

Statsråd

Samferdselsdepartementet - Odvar Nordlis regjering

15.01.1976–11.01.1978