Roger Østlie Sandum (SV)

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Aasland, Tora

Kunnskapsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.10.2009–30.03.2012

Vanlig

for statsråd Halvorsen, Kristin

Finansdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

17.10.2005–20.10.2009