Rolf Jacobsen (V)

Tidligere roller:

Statsråd

Forsvarsdepartementet - Johan Mowinckels første regjering

25.07.1924–05.03.1926