Siri Kolseth

Tidligere roller:

Vanlig

01.07.1992–04.09.1992

Personlig sekretær

08.11.1990–01.07.1992