Sverre Kornelius Eilertsen Støstad

Tidligere roller:

Konstituert statsråd

Forsynings- og gjenreisningsdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

14.05.1945–31.05.1945