Solveig Horne (Frp)

Tidligere roller:

Barne- og likestillingsminister

Barne- og likestillingsdepartementet - Erna Solbergs regjering

01.04.2016–17.01.2018

Barne- og likestillingsministeren har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–31.03.2016

Barne- og likestillingsministeren har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.