Steinulf Tungesvik

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Kleppa, Magnhild Meltveit

Samferdselsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

13.02.2012–01.04.2012

Statssekretær

for statsråd Navarsete, Liv Signe

Samferdselsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

21.10.2005–29.02.2008

Politisk rådgiver

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Sosial- og helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

01.11.1997–29.01.1999